BLI MEDLEM
Som medlem i JUF får Du bl a:
Medlemstidning (1 ex per familj)
deltaga i tävlingar, kurser och övriga aktiviteter,
internationella kontakter,
deltaga i utformning av JUF:s verksamhet,
kollektiv medlemsförsäkring,
1.500 kr rabatt på CAEP-praktik i USA om du varit medlem minst ett år samt ytterligare möjligheter att söka stipendium

 

Medlemsavgifter är i Kalmar JUF distrikt 2018
0-25 år 35 kr
26 år och äldre 185kr
Du kan välja att sätta in avgiften på JUF´s postgiro 101 43-6, bankgiro 287-2976 eller Swisha till 1233159092 

 Glöm inte att skriva:

Namn, adress, telefonr, mejladress. dag, månad år (när du är född) samt Kalmar distrikt

 

En annan möjlighet är att använda internetbanken, men då måste du maila in alla uppgifter samt vilken dag du betalade din avgift,

Har du frågor ang. ditt medlemskap kan du maila förbundskansliet juf@juf.se

       JUF.se