Om oss

JUF är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som har till syfte:

- att utveckla ungdomsaktiviteter kring natur, miljö och jordbruk, samt i övrigt stimulera en allmän kulturell verksamhet,

- att främja studier och annan verksamhet av betydelse för landsbygden och landsbygdsnäringarna,

- att verka för ökad medmänsklig förståelse och skapa kontakt med motsvarande organisationer i andra länder, samt

- att utveckla självförtroende, kunnighet och ledarförmåga bland medlemmarna genom att samla dem i studier och annan föreningsmässig verksamhet.

JUF är en organisation med anor. Förbundet bildades vid lantbruksveckan 1918. Erheikki JUF-avdelning i Tornedalen blev JUF:s första avdelning.

Bästa medlemstalen hade JUF i början av 1949-talet, då fanns ca. 40 000 medlemmar. JUF har idag ca. 4 000 medlemmar i 191 JUF-avdelningar och i 25 JUF-distrikt (län).

 

SÅ STARTADE DET

Jordbrukare-Ungdomens Förbund bildades 1918, och är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. JUF verkar för att aktivera ungdom kring jordbruk, natur och miljö samt stimulera till kulturell verksamhet.

JUF var med och intitierade många andra organisationer som Bygdegårdarnas Riksförbund (BR). JUF:s studieverksamhet utgjorde grunden till det som 1959 blev Studiefrämjandet.

Liksom alla andra folkrörelser har JUF givit sina medlemmar omfattande föreningsskolning. Många av dem som i dag återfinns på ledande befattningar i samhället och i Förningssverige har fått sin första föreningsskolning i JUF.

För den internationella förståelsen och för att hjälpa andra människor har JUF ett omfattandet utbyte av praktikanter, främst inom jordbruk mellan Sverige och Baltikum, Ryssland och Polen. JUF hjälper också svenska ungdomar till praktik i USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien.

Plöjningstävlingar är inte något nytt. Dess ursprung är inte definitivt känt, men i Sverige lär den första plöjningstävlingen ha ägt rum i Värmland 1836. 11 år senare 1847 avhölls den första plöjningstävlingen i Kristianstads län, då i Hushållningssällskapets regi på Widtsköfle gods.

JUF tog tidigt upp plöjningstävlingar på sitt arbetsprogram. Det dröjde emellertid ända till 1933 innan första riksplöjningstävlingen kunde avhållas, vilka då blev årligen återkommande arrangemang.

Plöjningstävlingar är till skillnad från många andra tävlingar ett prov på god yrkesskicklighet. Åskådaren på en plöjningstävling kan exempelvis inte undgå att få upp ögonen för en god plöjningskvalité. Genom plöjningstävlingar lär man således ut plöjning till såväl tävlande som publik.