BLI MEDLEM
Som medlem i JUF får Du bl a:
Medlemstidning (1 ex per familj)
deltaga i tävlingar, kurser och övriga aktiviteter,
internationella kontakter,
deltaga i utformning av JUF:s verksamhet,
kollektiv medlemsförsäkring,
1.500 kr rabatt på CAEP-praktik i USA om du varit medlem minst ett år samt ytterligare möjligheter att söka stipendium
 

 
Medlemsavgifter är i Kalmar JUF distrikt 2014
0-25 år 35 kr
26 år och äldre 190kr
Du kan välja att sätta in avgiften på vårt
postgiro 101 43-6 eller
bankgiro 287-2976
 
Glöm inte att skriva på talongen:
 
Namn, adress, telefonr, mejladress. dag, månad år (när du är född) samt Kalmar distrikt
 

 
En annan möjlighet är att använda internetbanken, men då måste du maila in alla uppgifter samt vilken dag du betalade din avgift,
 
Har du frågor ang. ditt medlemskap kan du maila förbundskansliet juf@juf.se